! Just nu upplever vår webbleverantör störningar som leder till långsammare svarstider på lira.se

Redaktionsbloggen

Upprop från independentartister till streamingjättarna

27 nov 2018

I dag publiceras ett öppet brev från distributionsbolaget Record Union riktat till de dominerande företagen inom streaming: Apple, Spotify, Amazon och Youtube.

Grunden är en omfattande enkät bland bolagets artister, där en stor majoritet upplever att deras egen musik missgynnas till förmån för majorskivbolagens musik. 69 procent av dessa independentartister tycker att dagens playlistkultur gynnar mainstreammusik framför independentartister.

Johan-Svanberg kopia

Record Union konstaterar samtidigt att knappt 20 procent av de globala intäkterna 2017 från streaming gick till independentsektorn, och resterande 80 procent till tre dominerande majorbolag. 74 procent av artisterna uppger vidare att det är viktigt för deras karriär att deras musik kommer med på Spotifys playlists, men enbart 22 procent att det är viktigt för karriären att bli sajnad av ett majorbolag.

– Det faktum att artister i dag värderar playlistfeatures mer än att bli backade av ett stort skivbolag säger en del om hur maktbalansen i musikindustrin har skiftat och hur Spotify och de andra streamingtjänsterna har blivit vår tids gatekeepers för independentartister, säger Record Unions vd Johan Svanberg.

Kontentan är att Record Union menar att gamla maktstrukturer hängt kvar och till och med förstärkts i den nya tiden, och att det hämmar själva musikens utveckling.

Så vad vill de? Som ett första steg föreslår Johan Svanberg i brevet att det införs en tag, en symbol likt varningsmarkören för ”explicit lyrics”, men en positiv sådan som berättar att musiken kommer från ett oberoende skivbolag.

Sannolikheten att detta blir verklighet får nog ses som begränsad, men kanske kan diskussionen i sig bli ett steg på vägen att stärka den smalare musikens ställning i dagens musikbransch.

Patrik Lindgren

PS: I Lira #5 2018 finner du ett stort reportage om streamingens påverkan på musikbranschen och musiken.

https://independenttag.com/

Annonser