Skivrecension

Let everything happen
Jazz

Sanna Ruohoniemi

Let everything happen

Skivbolag: Eclipse
Format: CD/DL 
Recenserad av: Magnus Eriksson
Publicerad: 23 feb 2024

Dela den här recensionen:

Sanna Ruohoniemi har en oerhörd flexibilitet i sin röst, lika flexibel är hon i sitt improvisationstänkande. Ingenting är på förhand givet i hennes musik. Den gäckar och utmanar lyssnaren. Det gäller även Let everything happen, Sanna Ruohoniemis tredje album.

Den här gången framför hon sånger både på engelska, finska och svenska. Sakta vi gå genom stan blir Helsinki mun med stökigt saxspel av Fredrik Lindborg. Skivans mest överraskande sång är dock en kärv version av Jag vet en dejlig rosa. Daniel Tillings piano-intro leder in i sångerskans till en början mjukt klingande stämma, men Daniel Olssons trummor och Lindborgs saxofon drar åt ett annat håll, och Tilling blir allt friare i sina tonflöden. Och så får den väna folkvisan ny innebörd i ett hardbopsolo.

Genomgående håller sig Sanna Ruohoniemi inom jazzmodernismens ramar med ofta halsbrytande sångimprovisationer i lyhört samspel med kvartetten, där Lars Ekmans stadiga bas ger stöd och rymd.


Fler recensioner

Annonser