! Just nu upplever vår webbleverantör störningar som leder till långsammare svarstider på lira.se

Redaktionsbloggen

Tar pulsen på musiketnologin

6 apr 2016

Puls heter Sveriges nya tidskrift. ”En modern tidskrift för det musiketnologiska fältet”, säger de själva.

Puls kommer att vara en öppen elektronisk tidskrift, e-tidskrift, och gratis att ta del av. Bakom utgivningen står Svenskt visarkiv, och det satsas på ett nummer per år. Avsikten är att ”belysa musikens och dansens uttryck, roller och funktioner i samhället”, enligt Puls-redaktionen.

Inriktningen ska vara bred, men med avstamp i musik- och dansetnologi. Tidskriften kommer även att skriva om närliggande områden som musikvetenskap och dansforskning. Kulturvetenskaper som folkloristik och litteraturvetenskap bevakas också.

Mestadels kommer det att röra sig om artiklar av skiftande karaktär och längd, mellan 10-20 sidor. Dessa kompletteras av recensioner och rapporter inom det vetenskapliga musik- och dansfältet. Språket skiftar mellan svenska, danska, norska och engelska. Ilustrationer, ljud- och filmklipp kompletterar bokstäverna.

Förhoppningen är att nå ut, inte bara till forskare och studenter, utan även människor som är verksamma inom musik och dans – samt till kulturintresserade i största allmänhet. En inkluderande policy.

I premiärnumret kan vi läsa läsa om nyckelharpsspelmannen Eric Sahlström, om den så kallade ”festivaliseringen” av musiken, och om filmen Frozen ur ett samiskt perspektiv.

Svenskt visarkiv har tidigare publicerat årsboken Sumlen (1976–1999) och den populärvetenskapliga tidskriften Noterat (1995–2014). Puls ses som en vidareutveckling och breddning av de satsningarna.

Arbetet med Puls nr 2 har redan startat, på temat ”Pedagogiska perspektiv på musik- och dansetnologi och vice versa”.

Timo Kangas

Ladda ner Puls nr 1 här: https://carkiv.musikverk.se/www/epublikationer/Puls_01_2016-03-17.pdf

Annonser