Skivrecension

You guard the key
Sångkonst

Rotem Geffen

You guard the key

Skivbolag: Zeon Light
Format: CD/DL
Recenserad av: Magnus Eriksson
Publicerad: 20 maj 2022

Dela den här recensionen:

You guard the key: jag känner vagt igen den lätt insmickrande melodin i pianointrot till titelspåret på Rotem Geffens, eller Nelly Klayman-Cohens, debutskiva. Men det är också det enda på skivan som kan beskrivas med ordet ”insmickrande”, även med gradadverbet ”lätt”. Det blir en närmast ironisk markering, då musiken i alla högsta grad värnar sin hemlighet.

Men inte i någon tillkämpad pose. Tvärtom, Rotem Geffens musik öppnar sig för tolkningar, för en försöksvis förståelse, men i dess inre finns en återhållen och djupt uttrycksfull suggestionskraft som trotsar den slutgiltiga utsagan.

”You are the sun / I’m a cloud / Far away”: verserna upprepas, klarinetten övertar pianots roll som drivande instrument, och nyckeln finns där som en gäckande möjlighet. Den kanske öppnar något, men detta ”något” får aldrig en given form.

Musiken behåller sin svävande karaktär. Rotem Geffens sång överskrider de givna kategorierna: jazz, fri improvisation, experimentell pop. Visst kan vi lista anknytningspunkter: Kate Bush, Nico, Norma Winstone, Karin Krog, Katie Bull. Men det är också att reducera musiken, att säga att den låter som något annat. Nelly Klayman-Cohen, eller Rotem Geffen, omvandlar alla intryck till något eget, till något djupt personligt. När hon överskrider gränsen mellan ”rent” och ”orent” och låter sin perfekta tonträff glida över i medveten disharmoni speglar det musikalisk och existentiell nödvändighet. Musiken ger oss inte nyckeln, däremot en mångfald av öppningar.

Som när en recitation av en text från James Baldwin ramas in av sångerskans piano och Isak Hedtjärns basklarinett i ett uttryck som blir en harmoniserande replipunkt i en marterad text. Eller när några omedelbara figurer på pianot hamnar i konflikt med de andra instrumenten i en sång på hebreiska.

Rotem Geffen söker inte gränserna i sin musik, hon trotsar och överskrider dem i en pågående dialog mellan harmoni och disharmoni, både musikalisk och mänsklig och mellan slutenhet och tolkningsmässig öppenhet. Och musikerna, förutom Hedtjärn hörs Milton Öhrström på skilda klaviaturer och Vilhelm Bromander på akustisk bas, understryker Rotem Geffens idéer i absolut samförstånd.

You guard the key är lysande sångkonst.


Fler recensioner

Annonser