Skivrecension

Live in London 1966 / Raag Nandeshwari / Live in Stockholm 1991
Indisk traditionell konstmusik

Live in London 1966 / Raag Nandeshwari / Live in Stockholm 1991

Skivbolag: Country & Eastern
Recenserad av: Rolf Nilsén
Publicerad: 22 nov 2019

Dela den här recensionen:

Bale Khan & Pandit Taranath: Live in London 1966

Chandrashekar Naringrekar: Raag Nandeshwari

K. Sridhar: Live in Stockholm 1991

Ur Bengt Bergers arkiv hämtas ytterligare inspelningar med lysande indiska musiker han träffat genom åren under sina studieresor till Indien. Den första skivan är en privatkonsert inspelad i London 1966 av Berger på en kassettspelare med sitarspelaren Bale Khan och tablaspelaren Pandit Taranath.

Den andra skivan är inspelad 1993 i Panjim i Indien där Chandrashekar Naringrekar spelar Raag Nandeshwari med den inledande alap på en surbahar (en sorts bas-sitar) för att därefter byta över till sitar. Han ackompanjeras av Maruti V Kurdekar som inleder på pakhawaj och sedan byter till tablas.

Den tredje av inspelningarna är från Stockholm 1991 då en grupp med tre musiker spelade en morgonraga för en teatergrupp på Unga Klara. Sarodspelaren K Sridhar skulle under samma dag leda en yoga-lektion för teatergruppen och man började med en morgonraga för att komma i rätt stämning. På skivan benämns tablasspelaren Sopan Dev, men det är ett alias för utgivaren Bengt Berger själv.

För en älskare av indisk musik är det härligt att få ta del av de här fantastiska inspelningarna. Bengt ”Beche” Bergers kunskap om indisk musik är mycket värdefull och man får vara tacksam över att han tar sig mödan att ge ut skivorna, han kommer sannolikt inte att bli rik på kuppen. Det är en stor kulturgärning som borde belönas av svensk-indiska organisationer och myndigheter.


Fler recensioner

Annonser