Skivrecension

Life continuum
Stråk och blås i personlig repertoar Lira Gillar

Daniel & Emma Reid

Life continuum

Skivbolag: Egen utgivning
Recenserad av: Gunder Wåhlberg
Publicerad: 1 jun 2018

Dela den här recensionen:

När musikerparet Daniel och Emma Reid ger ut sin tredje cd vidareutvecklar de starkt sin egen musikidentitet. Med sin långa spelbakgrund inom olika former av folk- och världsomfattande musik har de en inkännande förtrogenhet med de möjligheter som finns inom detta område.
Från början av sin karriär tog Emma Reid ett framgångsrikt steg in i traditionell svensk folkmusik. Genom sitt intensiva utsirade fiolspel har hon satt betydande spår som spelman. Med sitt engelska påbrå har hon också en utvecklad brittisk/keltisk repertoar.
Daniels lyhörda saxofonspel har gett honom mångsidig erfarenhet i flera band med bred folklig musikprofil. Sedan makarna Reid möttes som eftertraktade folkmusiker har deras erfarenheter lett till ett fortlöpande musikaliskt nyskapande med europeiska turnéer och gästspel.
På sin egenproducerade skiva möter vi dem i det lilla formatet, akustiskt och närgånget. Instrumentens olikheter blir en tillgång. Fiolens närmast obegränsade rörliga stråkfrihet samspelar med saxofonens mer robusta tonbildning och ett märkligt njutbart samspel tar form. Instrumenten söker sig gränslöst in varandras hemligheter och den magi som uppstår blir ett nytt kreativt musikspråk.
I botten finns hela tiden den folkmusikaliska melodiken bakom de vackra eleganta utflykter där instrumentens klanger lindar sig tätt runt varandra. Olikheter som förstärker en melodisk närhet. Tvåstämmiga musikaliska dueller där båda vinner. Låtarna på skivan är deras egen musik blandad med folklig musik från Skandinavien och Storbritannien som vävs in i paret Reids melodiska skapande. De bygger en spännande musik som växer.


Fler recensioner

Annonser