! Just nu upplever vår webbleverantör störningar som leder till långsammare svarstider på lira.se

Redaktionsbloggen

Ny rapport om instrumentet rösten

6 sep 2016

”Rösten är det enda instrumentet som kan förmedla både ton och ord på en och samma gång. Det gör det till ett unikt musikaliskt verktyg. Men hur kan det studeras? Vad gör en text sångbar?”

Allt detta diskuteras i en rapport från konferensen Det sjungna ordet, som nu finns att ta del av på Svenskt visarkivs webbplats.

I november 2015 samlades forskare inom musiktexter till en konferens om den mänskliga rösten och det sjungna ordet på Linnéuniversitetet i Växjö. Tanken var att sammanföra forskare med olika perspektiv och frågeställningar. I vanliga fall existerar knappt några nätverk över forskarnas respektive genregränser.

”Musiktexten är per definition ett gränsöverskridande ämne – den är inte självklar i vare sig musikstudier, litteraturvetenskap eller i medievetenskapen. Det gör det svårt att tala om musiktextforskning som ett begrepp. Däremot finns det enskilda forskare inom området,” skriver Musikverket på sin hemsida.

I rapporten har de 25 talarnas presentationer utökats och byggts på till längre artiklar. Vi kan läsa om folklig sångtradition, om hur Evert Taubes visor förändrats genom åren, om Luciakonsertens betydelser – men också om modernare pop- och rocktexter. Viveka Hellström och Karin Strand har agerat redaktörer för materialet.

Timo Kangas

Annonser