Redaktionsbloggen

Bild ur Leksands kulturhistoriska arkiv, från spelmanstävlingen vid Gesunda 1906. Bild: Gerda Söderlund

Lättare att hitta till folkmusikarkiven

9 nov 2022

Sedan tidigare driver Kungliga Musikaliska Akademien den ambitiösa sajten Levande musikarv, där den svenska konstmusikhistorien tillgängliggörs i form av databaser, fritt nedladdningsbara noter och texter.

Nu lanseras, i samarbete med Svenskt visarkiv och Folkmusikens hus, den nya sidoavdelningen Vägvisare till folkmusiken.

Syftet är att underlätta för musiker, forskare och musikintresserad allmänhet att hitta till de många samlingar av folkmusik som finns runt om i Sverige – i dagsläget finns här 26 arkiv representerade, varav många länsmuseer och regionala spelmansförbund.

Sökbarheten begränsar sig dock till att hitta de olika arkiven – för att hitta de noter eller inspelningar man är ute efter blir det till att söka i respektive arkivs databas.

Länk: levandemusikarv.se/vagvisare-till-folkmusiken

Patrik Lindgren


Fler recensioner

Annonser