Redaktionsbloggen

New Tide Orquesta live på Musikaliska I Stockholm.

Känsloladdat med ett djupt samspelt och särpräglat band

New Tide Orquesta
Musikaliska Kvarteret, Stockholm 29 november 2022

Det är en lång väg som New Tide Orquesta har vandrat sedan starten på 1990-talet. Från rötterna i nytangon har de utvecklat ett tonspråk med starka drag av minimalism, men som ändå är deras helt egna. Det märks tydligt när kvintetten tar plats i den vackra konsertsalen på Nybrokajen i Stockholm. 

Till ganska stor del är det förstås tack vare Per Störby Jutbrings bandoneón, ett instrument som endast en handfull musiker i Sverige behärskar och som sätter sin prägel på bandets musik, men också inte minst på att hans kompositioner är fulla med överlappande rytmik, stråkstämmor i flera oktaver, och inte minst oerhört starka melodier. 

Många gånger är musiken väldigt känsloladdad, ibland rentav djupt gripande, utan att det går att sätta fingret på riktigt vilka känslor det handlar om. Ett exempel är den enormt vackra melodin i Mute som först dyker upp i Josef Kallerdahls kontrabas, spelad med stråke som i stort sett alltid i gruppens musik, och sedan dubbleras av cellisten Johanna Dahl. 

Som kontrast till de ganska långsamma, svepande melodierna, där den ofta djupa cellon och kontrabasen möter en violin i mycket högt läge, finns den hyperexakta pulsen som särskilt pianisten Thomas Gustavsson ofta mal fram. Ibland är det snabba sextondelar som smattrar fram, andra gånger betydligt glesare toner som ofta utgör grunden som stråkarna breder ut sig över. Men även de senare tar ibland till korthuggna rytmiska fraser som vävs samman till en komplex helhet, och där hela ensemblen under en takt eller två plötsligt kan stegra dynamiken kraftigt för att lika snabbt sjunka tillbaka till en lägre ljudvolym igen. Det är imponerande samspelt.

I första extranumret Opening bjuds det på något radikalt annorlunda. Per Störby Jutbring sätter sig vid sina syntar, och via datorn loopar han de monotona stråkfraserna från kontrabasen och cellon, dekonstruerar och sätter samman dem till ett dynamiskt flöde av toner som lindas om varandra. Även violinisten Livet Nord använder sig här av livelooping när hon spelar stämmor med sig själv.

New Tide Orquesta visar i en konsert som är lika dramatisk som stämningsfull att de verkligen är ett av Sveriges mest särpräglade band.

text & bild: Rasmus Klockljung


Fler recensioner

Annonser