! Just nu upplever vår webbleverantör störningar som leder till långsammare svarstider på lira.se

Redaktionsbloggen

Corona-krisen riskerar att slå hårt mot frilansmusiker

12 mar 2020

Det är omvälvande tider för alla nu, med ständigt nya bud kring coronaviruset och hur kampen mot smittspridningen ska föras.

Oron är stor inte minst i musikbranschen, där många aktörer är helt beroende av en levande scen – och det är många som riskerar att drabbas mycket hårt ekonomiskt när evenemang efter evenemang nu ställs in.

Förutom arrangörerna själva slår det förstås också mot artister som inte kan annat än notera hur uppdrag efter uppdrag ställs in med kort varsel – plötsligt kan en frilansmusiker se hela vårens tänkta inkomster gå förlorade, utan att ha tillgång till samma skyddsnät som anställda.

Diskussionstrådarna är många på sociala medier, där djupt oroade artister diskuterar den exakta innebörden av force majeure och delar beska skämt om recept på barkbröd och storkok på linser.

I Sverige gick alltså på torsdagen påbudet ut att evenemang med över 500 närvarande ej får genomföras. I Norge gäller samma regel men med tillägget att arrangemang för över 100 personer kräver tillstånd och uppvisade möjligheter att ha minst en meters avstånd mellan besökarna – med som följd att många klubbar valt att helt ställa in sin verksamhet.

I Danmark råder för närvarande ett tillfälligt totalstopp för konserter. Exempelvis meddelar världsmusikklubben Alice att de håller helt stängt mars ut, och förvarnar att även senare arrangemang kan komma att ställas in med tanke på deras bokningars internationella profil.

I dagsläget har i Sverige större evenemang som Folk & Världsmusikgalan och mässan Nordic Folk Alliance ställts in. I övrigt är det mest enstaka inställda konserter lokalt i Sverige för närvarande, det som hittills märkts av främst turnéer över gränser.

Och som det verkar kan det slå exceptionellt hårt mot just frilansande musiker. För medan arrangörerna kan åberopa force majeure när de bryter kontrakt så står musikern plötsligt utan inkomst. Och som jazzmusikern Jonas Kullhammar påpekar kan det till och med leda till minusposter då artisterna ofta bokar sina egna resor till spelningar – biljetter som nu riskerar att bli värdelösa.

Dock påpekar Musikerförbundet i ett uttalande att ”huvudregeln bör vara att dessa evenemang [för fler än 500 personer] inte ställs in, utan att de flyttas fram”, och för ”evenemang där antalet besökare inte beräknas överstiga 500 så ska det avtalet hållas. Ifall arrangören ställer in med kort varsel i en sådan situation så skall full ersättning utgå till artisten/musikern”.

Musikerförbundet skriver också att det ”pågår diskussioner om att arrangörer skall erhålla bidrag från staten med anledning av regeringens beslut. Ett sådant bidrag kan bli nödvändigt för såväl arrangörer som artister och musiker som nu står inför direkta inkomstbortfall.”

De lite jobbiga frågorna just nu, i Sverige, är dels hur länge det stannar vid ett stopp kring 500 personer, dels om publiken faktiskt kommer att gå på konserter och dylikt alls i den situation vi hamnat i.

Felicia Korman på Victoriateatern i Malmö säger dock så här i ett mejl, vilket överensstämmer med andra vi talat med:
– Vi anar en viss oro bland vår publik. Det kommer en del frågor både per mail och telefon om huruvida vi kommer att genomföra våra planerade arrangemang, men av samtalen hittills att döma får jag generellt intrycket att folk fortfarande vill gå på konsert och att de blir glada när vi svarar att vi inte ska ställa in.

Patrik Lindgren

Annonser