! Just nu upplever vår webbleverantör störningar som leder till långsammare svarstider på lira.se

Redaktionsbloggen

Arabiskt mästarbesök på Stallet

Tarek Abdallah & Adel Shams El-Din
Stallet, Stockholm, 31 mars 2017

ReOrient har åter lyckats göra en djupdykning inom den klassiska arabiska musiken genom att engagera några av de främsta instrumentalisterna inom musikområdet. Efter en veckas turné i USA framträder för en konsert på Stallet mästarduon Tarek Abdallah, som spelar sjusträngad oud, och Adel Shams El-Din, på riqq, den arabiska tamburinen.

Dessa hängivna musiker, båda från Alexandria men numera bosatta i Frankrike, har under de senaste åren rest runt för framträdanden och konserter, främst inom Europa och Mellanöstern. Som drivna av en personlig mission har de fördjupat sitt intresse för den traditionella musik som blomstrade i Egypten, särskilt under början av 1900-talet.

Dessa båda musiker har utvecklat sitt samspel till konstfullhet inom det maqamsystem som är grunden för den klassiska arabiska musikens uppbyggnad, en konst som vi under konserten får uppleva. En stramt hållen modal klangvärld utifrån väl definierade principer. I den begränsningen ryms en konstnärlig utmaning som främst märks i oudspelet där Tarek Abdallahs unika förmåga att skapa detaljer i musiken bidrar till dess uttryck och skönhet. Genom karaktären hos sina olika instrument växlar musikerna fritt mellan komposition och inprovisation, på det sätt som tonföljderna inom varje namngiven maqam tillåter.

Deras konsert utgår från maqam Bayati, maqam Rast och maqam Sikah. Inom dessa modus gör de sin konsert till ett omväxlande samspel mellan bundna och fria förlopp som ständigt växlar i kortare och längre stycken. De börjar sitt program med några avsnitt ur en samling sviter, Wasla, som också givit namn åt deras cd, utgiven för något år sedan. Att under kvällen få höra hans vackra improvisationer är att förflyttas långt in i oudspelets magi. Att dessutom höra Tarek Abdallah sjunga några egna sånger innebär att vi får del av det starkt ornamentala uttryckssätt som ett traditionellt arabiskt sångsätt innebär. De subtila rörelserna i användningen av rösten gör den till ett mångsidigt instrument.

Den arabiska korthalslutan har genom sina speciella klangegenskaper kommit att få en särställning bland Mellanösterns många stränginstrument. Det har sagts att oudens nyansrika klangmöjligheter ligger närmast den mänskliga rösten i variationsmöjligheter. Tarek Abdallahs spel under konserten är en bekräftelse på detta. Intressant att veta är att det inom oudspelet under århundradena växt fram flera geografiska skolbildningar som rört olika typer av lutor, deras form och konstruktion, speltekniker och musikstilar; i Turkiet, Syrien, Libanon, Nordafrika, Egypten, Irak.

Tarek Abdallah är en mångsidig musikpersonlighet som förutom oudspelare också är kompositör och aktiv musikforskare, nu vid universitetet i Lyon, där han tagit sin masterexamen. Han har bedrivit sina studier inom flera universitet och har publicerat flera musikteoretiska verk, bland annat om sitt instruments utveckling och olika konstruktioner av dessa. Han började spela oud vid 19-årsådern och inspirerades på djupet av de egyptiska 78-varvsinspelningar han hörde. Sedan dess har han spelat tillsammans med många av de mest inflytelserika av Mellanösterns musiker. Den egyptiska ouden hade en omtalad guldålder under tidsperioden 1910-30 (Nahda-eran) då den fick en uttalad dignitet som soloinstrument inom den klassiska musikformen wasla, känd för de längre musiksviter som då växte fram inom det arabiska musikområdet.

Adel Shams är en av de skickligaste slagverkarna och en rytmikens mästare på sitt till synes oansenliga handinstrument som hålls med tumgrepp och spelas med fyra fingrar. Riqq är en liten tamburin med ramen kantad av fem par små cymbaler med spröd klang. Han har spelat med de stora mästarna inom såväl vokal som instrumental musik. Med sin exceptionella spelteknik behärskar han till fulländning de intrikata rytmiska mönster som finns i de olika spelstilarna inom den arabiska musiken. Med en överraskande variation både följer och leder han rytmiskt de förlopp i musiken som Tarek Abdallah skapar i oudspelet. Riqq håller en struktur i musiken, ouden har frihet att vara rörlig och improvisera.

Gunder Wåhlberg

 

Annonser