Redaktionsbloggen

Eleonor Andersson har tillsammans med Magnus Gustafsson sammanställt boken Folkliga koraler från södra Sverige.

Sydsvenska folkliga koraler samlade i ny bok

4 okt 2021

Tillsammans med Magnus Gustafsson har Eleonor Andersson – produktionsassistent på Smålands Musikarkiv – sammanställt nya boken Folkliga koraler från södra Sverige, en vackert inbunden samling med 202 noterade koraler. I boken finns folkliga melodier till texter som bland annat funnits i en rad äldre psalmböcker.

Hur har ni samlat in materialet?
– Magnus Gustafsson har forskat och samlat in koralerna under minst 25 år och det är också han som har drivit projektet. Det är uppteckningar av folkliga koraler från många olika håll i södra Sverige som är hämtade både från tryckta källor och från tidigare otryckta källor. Det kan till exempel röra sig om lösa notblad hemma hos någon folksångare eller spelman, eller direkta uppteckningar från dokumentationsinspelningar.

Berätta om ditt eget arbete med boken!
– Mitt jobb har varit att skriva ner noterna för de 202 koralmelodierna. Vissa av de ursprungliga uppteckningarna har ibland haft lite knepiga notbilder, rytmiskt och i fraseringen. Så jag och Magnus har i nära samråd diskuterat hur vi skapar en användarvänlig bok där vi inte bara redovisar gamla notbilder utan också noterar sångerna organiskt.

Hur jobbade ni er fram till en mer användarvänlig notbild?
– Om en text till exempel har en väldigt naturlig rytm i sig själv, så kan man se om taktstrecken i den äldre uppteckningen sitter på naturliga ställen eller inte. Och ibland hade sångerna fler stavelser än vad den tillhörande melodin hade i toner. Då fick vi passa ihop text och melodi utan att göra alltför mycket våld på originalet.

Koraler är ju kyrkliga sånger, vad är det för typ av kristen tro som yttras i boken?
– Koralsamlingen innehåller både en kärv typ av kristendom med Guds nåd och domedagen, och att man ska leva fri från synd. Det är liksom inget lull-lull! Men boken innehåller också andliga visor som har traderats och som är lite mildare i tonen. Vissa av texterna är också väldigt direkt på. De kan innehålla väldigt fysiska och nästan naiva beskrivningar, av till exempel en begravning.

Text: Sunniva Brynnel

(ur Lira #3 2021)


Fler recensioner

Annonser