Redaktionsbloggen

Soundcloud lanserar lyssnarbaserade royalties

17 mar 2021

Ämnet har diskuterats flitigt i åratal: att dagens strikt procentuella (”pro rata”) system för fördelning av royalties från exempelvis Spotify gynnar topplisteartister vars hits streamas på repeat och missgynnar mer nischad musik.

Förespråkarna för ett alternativt så kallat ”user-centric”, användar-centrerat, system –  där varje enskild abonnents månadspeng går till just de artister denne lyssnat på – menar att detta skulle gynna smalare artister i smalara genrer.

Nu meddelar uppstickaren Soundcloud att de från den 1 april i år inför just ett sådant räknesätt, som de kallar ”fan-powered royalties”, och lyfter fram räkneexempel på artister i independentsfären som kommer att få rejält ökade utbetalningar.

Alla är dock inte överens om att detta är lösningen på dagens situation där ett fåtal megaartister blir stormrika medan det stora flertalet räknar kaffepengar, för att hårdra det lite. Spotify har hållit sig avvaktande, liksom de stora skivbolagen.

Att det skulle leda till förändringar råder ingen större tvekan om, men hur stora råder det desto mer delade meningar kring. Många menar att skillnaden för enskilda artister skulle bli marginell. Den totala potten förblir ju densamma, så det handlar om att en viss procent av pengarna som nu går till de största artisterna skulle omfördelas till ett mycket stort antal ”mindre” artister.

Sajten Jazzfuel skriver om skillnaden mellan genrer, och lyfter fram att t ex jazzartister generellt bli vinnare – men enligt en studie de hänvisar till stannar det ändå på en ökning på 10 procent, vilket ju knappast förändrar livet för gemene postbop-saxofonist.

Det som däremot rimligen skulle förändras är upplevelsen för användaren. Vetskapen att just mina pengar går direkt till just den musik jag lyssnar på kanske skulle öka betalningsviljan?

Patrik Lindgren


Fler recensioner

Annonser