Skivrecension

Litte å varje
Gamla bitar ur folkdjupet

Per Saxholm

Litte å varje

Skivbolag: Kråktjärn
Recenserad av: Gunder Wåhlberg
Publicerad: 18 sep 2020

Sök after den här artisten på...
Spotify iTunes YouTube

Dela den här recensionen:

Den musik som inte blir kommersiellt använd lever ändå sitt sociala liv och knyts samman till lokala musikaliska källådror genom vilka folklig livskraft strömmar. Ur denna lokala folkliga musikkultur som finns och alltid har funnits i de små närorterna växer vår svenska folkmusik. Den som vi i dag mest hör i bearbetade och publika sammanhang. 

Här i folkdjupet finns ett musikaliskt fundament som fortlever lokalt och ibland får genomslag som en folkligt genuin tradition att lyfta fram. På den nu utgivna cd:n bekantar vi oss med sådan musik från Östra Värmland med stark dragning upp mot Västerdalarna.

Per Saxholm har sammanställt ett muntligt och musikaliskt dokumentärt material från byar och småsamhällen i en närmast outforskad musikmiljö. Här klingar även ortnamnen med folklig musikalitet; Rämmen, Långban, Nordmark, Kroppa, Mosserud, Korpilamb, Kedjeåsen, Skarbåghalla, Kärvingeborn, Brattfors, Gustafsfors, Lonnhyttan, Skåltjärn, Visnums-Kil. Per Saxholm spelar själv fiol med genuint anslag och har lärt känna en mängd av de spelande personer som han knutit kontakt med sedan 1960- och 1970-talen. I sitt arbete som präst inom Svenska kyrkan har han haft goda möjligheter att komma nära många traditionsbärare i deras hemmiljöer och dagliga tillvaro.

Vid sina möten med alla dessa musikpersonligheter har han blivit hemmastadd i låtmaterialet, både som aktiv spelman och spelmanshistoriker. Födelseåren hos dem han fått låtarna från, och ingående presenterar i skivtexterna, spänner mellan 1880- till 1920-talet. Denne eldsjäl har nått en unik samling av lokala utspridda förmedlare. De är berättare och egenlärda musiker som ur sitt hjärta och minne gestaltar för oss sällan hörda låtar, på skivan tjugo bitar. Dessa trakteras nu på cd:n med gammelkänsla av Per Saxholm och vänner på fiol och dragspel. Tillsammans har de gjort skivinspelningen till en dyrgrip.

 

Annonser