Redaktionsbloggen

Sebastian Andreu Bergström vid pianot. Bild: Daniel Griffel

Skapar musik av statistik

12 okt 2021

Hur låter musik skapad av statistik? Ett av svaren finns i nya stycket Liv i rörelse.

– Statistiska Centralbyrån hörde av sig till Kungliga Musikhögskolan i Stockholm med idén om att få statistik tolkad i musik, berättar styckets kompositör Sebastian Andreu Bergström.

– Jag var masterstudent i komposition på skolan och fick frågan om jag ville ta mig an projektet. Det passade bra in i mitt masterarbete där jag jobbade med att kombinera musik med andra konstuttryck och medieformer.

Sebastian Andreu Bergström är jazzpianist, kompositör och producent – en man med många tangenter på sitt klaver med andra ord.

– Det var otroligt spännande att skapa det här. Och det är inte heller en särskilt upptrampad stig att arbeta på det här sättet med statistik. Det har gjorts förut, men mest genom att låta datorer och algoritmer skapa ljud och musik. Det kallas sonification och musification. I mitt fall gjorde jag själv en personlig och konstnärlig tolkning av statistiken.

Det är statistik från artonhundratalet och fram till i dag som Sebastian Andreu Bergström fick av SCB: statistik om Sveriges befolkningsminskning- och ökning, invandring och utvandring. Även väderstatistik fick sig en plats i rampljuset.

– Jag tog i beaktning graferna och händelsernas dramaturgi i statistiken. Dels handlar det om de rena värdena, alltså siffror i kurvorna. Jag har kopplat musiken till ökningar, minskningar eller svängningar inom kurvan. Sen kopplade jag det till olika musikaliska parametrar och element, som vibraton, tremolon, olika intervall och konsonans och dissonans.

Jämfört med en algoritms tillvägagångssätt är Sebastian Andreu Bergströms skapande mer känsloladdat.

– Jag vägde in vilka händelser som beskrevs i de här värdena, till exempel när Balkankriget påverkade vår invandringsstatistik och när det var hungersnöd i Sverige på artonhundratalet och jättemånga utvandrade härifrån. Där jobbade jag med mer känslomässiga och mänskliga aspekter, mer som att göra musik till konst eller film – att gestalta en händelse i musik.

Sebastian Andreu Bergströms egna skiss under arbetet med stycket Liv i rörelse. Bild KMH.se.

Resultatet Liv i rörelse är ett stycke på drygt tre minuter och finns tillgängligt på diverse digitala plattformar.

– Jag har jobbat med andra typer av musik tidigare, som fri improvisation och atonal musik. Men för Liv i rörelse jobbade jag med harmonik och en form som är styrd av statistiken men som ändå har en röd tråd och naturlig formkänsla.

Text: Sunniva Brynnel

(ur Lira #3 2021)


Fler recensioner

Annonser