! Just nu upplever vår webbleverantör störningar som leder till långsammare svarstider på lira.se

Redaktionsbloggen

Svenska indiefolkbandet Nü Fiona spelar på premiärupplagan av Nordic Folk Festival.

Premiär för liten dansk festival med stora ambitioner

18 maj 2021

I Liras snart kommande nya nummer lyfter vi bland annat fram de musikfestivaler som trots allt och på ett eller annat vis kommer att äga rum i sommar.

En av dessa är en helt nystartad dansk festival, vars storstilade namn matchar dess långsiktiga ambitioner. Nordic Folk Festival må starta mitt under pandemin och som en liten, intim festival – sommarens premiär är ett slags pilotupplaga – men målet att bli vad de kallar en ”referensfestival” med hela Norden som fokus och målgrupp.

Nordic Folk Festival hålls den 2-4 juli i Vesthimmerland i norra Jylland, strax sydväst om Ålborg. Dels på Vitskøl Kloster, dels på den lilla ön Livø ute i Limfjorden.

Fokus är på nordisk folkmusik förstås, med artister som Vesselil, Helene Blum & Harald Haugaard Band och Nü Fiona. Men också nordisk kultur i bredare bemärkelse ska införlivas i konceptet: dans, mat och litteratur.

Giltigt corona-pass kommer att krävas vid entrén och i biljetterna ingår inte bara färjetransport utan även mat. Läs mer om festivalen här.

Patrik Lindgren

PS: Vill du få Liras sommarnummer i brevlådan på utgivningsdagen den 28 maj? Skynda att beställa din prenumeration här!

Annonser