Redaktionsbloggen

Flamencofredags mobila tablao kommer till Tyresö på lördag, med bland annat dansaren Pía del Norte. Bild: Peter Bothén

Nordiskt nätverk för flamenco lanserat

16 nov 2022

I dag presenterades det nybildade Northern Flamenco Network för omvärlden – ett samnordiskt nätverk med syfte att utgöra ett forum för både utövare och publik.

Utåt sett en informationsplattform med kalendarium för konserter och kurser och ett allmänt synliggörande av flamencoscenen. Internt ett forum för att utveckla kontakterna mellan de nordiska ländernas olika aktörer och på sikt även att koordinera gemensamma satsningar inom exempelvis turnéstöd och utbildning.

Totalt ingår ett hundratal yrkesverksamma artister, forskare, utbildare och arrangörer i nätverket, där svenska Flamencofredag stoltserar som initiativtagare.

Läs mer: https://northernflamenconetwork.com/


Fler recensioner

Annonser