! Just nu upplever vår webbleverantör störningar som leder till långsammare svarstider på lira.se

Redaktionsbloggen

Musikcentrum Riks kräver uppdaterade regler och stödpaket

11 aug 2020

Sommarvärmen håller i sig men hösten är obevekligen på intåg och med den …. ja, vad? Ingen vet riktigt, inte i musikbranschen i alla fall. Arrangörerna står och stampar frustrerat, artisternas bokningar hänger i luften, alla avvaktar kommande regleringar. Medan myndigheter och kulturpolitiker manar till tålamod.

Men från allt fler håll i kulturvärlden börjar det nu att tryta – känslan är att en hel sfär offras och oron börjar växa att återhämtningen kommer att bli alltför svår för alltför många.

I dag skickade Musikcentrum Riks, som samordnar de regionala Musikcentrum Öst, Väst och Syds förmedling av fristående musiker, ut ett öppet brev riktat till ansvariga politiker med krav på snabbt uppdaterade regler kring offentliga sammankomster och även ett uppföljande statligt stödpaket ”för en förlorad sommar, men också för det som verkar bli utebliven musikhöst”.

Det senare inte bara för överlevnad utan även omställning till en värld med helt förändrade premisser.

Brevet publiceras här i sin helhet:

ANSVARIGA POLITIKER – DET ÄR BRÅTTOM NU!

Nu öppnar Musikcentrumkontoren efter sommaren. Förstås med en hel del oro i bröstet över musiklivets lamslagna situation, men med inställningen att vi som förmedlare av livemusik i hela landet ska göra allt vi kan för att det under hösten ska börja gå åt rätt håll.

Musikcentrum Riks går idag ut med den tredje enkäten till landets professionella musiker, där vi nu låter musikerna uppskatta det totala inkomstbortfallet för helåret 2020 – för konserter som har ställts in, men också för de spelningar som aldrig hann bokas. Vi är mycket oroliga för vad de insamlade svaren kommer att berätta. De tidigare enkäterna visade på närmast utraderade inkomster för de första fem månaderna av pandemin.

Under sommaren har röster höjts som ifrågasatt varför restauranger och köpcentrum kan samla hundratals eller tusentals besökare, samtidigt som nöjesfält och konsertställen måste hållas stängda. Exemplet med Pite Havsbad är väldigt talande: 250 personer kan utan problem äta på restaurangen – men om Danny Saucedo går upp och kör några låtar måste drygt 200 personer genast resa sig och gå.

Nuvarande regler måste uppdateras omgående! Och nog borde de handla mer om att hålla smittsäkra avstånd än om huruvida någon råkar gå upp på en scen? Vi förordar flexibla regler där kapaciteten står i fokus och regelverket anpassas till de faktiska förutsättningarna.

Musiklivet är också i desperat behov av ett uppföljande statligt stödpaket. För en förlorad sommar, men också för det som verkar bli utebliven musikhöst. En höst där det, till skillnad från under våren och sommaren, inte finns lika många avtalade bokningar att visa upp eftersom pandemins effekter nu nått full kraft. Nu måste musiker få ställa tidigare års intäkter i relation till en prognos för hela 2020 som ett bevis för förlorad verksamhet. Men det är också avgörande att hela musikbranschen ska kunna söka ett bredare stöd för att skapa innovativa metoder och ställa om för en långsiktigt hållbar verksamhet. Den kreativitet vi sett under pandemin måste tas tillvara i nya metoder och affärsmodeller.

Senast i slutet av augusti kommer vi att meddela resultatet av vår enkät. Den kommer att i kronor berätta vilka förluster pandemin förväntas ha orsakat för artist- och musikerledet när året är slut.

Ansvariga politiker – nu är det dags att presentera en plan för att få kulturlivet på fötter igen! Det är mycket bråttom nu.

Vanessa Labañino
Ordförande Musikcentrum Riks
070-465 99 36, ordforande@musikcentrumriks.se

Annonser