! Just nu upplever vår webbleverantör störningar som leder till långsammare svarstider på lira.se

Redaktionsbloggen

Kennemark och Agan nyblivna stipendiater

26 jul 2016

Sommartid är stipendietid – i alla fall för två tunga sådana inom jazz respektive folkmusik.

På Bingsjöstämman tidigare i juli delades årets Päkkos Gustaf-stipendie ut till Olof Kennemark ”för hans målmedvetenhet och utpräglade musikaliska vilja och nyfikenhet, för hans virtuosa och passionerade spel”.

Stipendiet från Leksands Sparbank, består av att förvalta Päkkos Gustafs fiol under ett år samt en stipendiesumma på 10.000 kronor.

Olof Kennemark är född 1994 i Göteborg och börjar i höst sitt tredje år på Kungliga Musikhögskolan i Stockholm. Han turnerar flitigt med en rad olika konstellationer runt om i Norden.

(Bilden på Olof ovan är av Mikael Aberra Gobeze.)

IMG_0875Ungefär samtidigt men på Skansen i Stockholm tilldelades Estlandsfödda basisten Mai Agan årets Alice Babs-stipendium på 50.000 kr.

”Mai Agan har tack vare sin genuina talang och sitt dedikerade arbete etablerat sig som en djupt fängslande och uppskattad musikskapare. Hennes musik genomsyras av en öppenhet inför såväl traditionen som inför nya uttryck, vilket väl ansluter till Alice Babs anda.”

Mai Agan föddes i Estland 1988 och är utbildad på Kungl. Musikhögskolan i Stockholm, för närvarande på Masternivå vid Institutionen för jazz. Hon är brett aktiv och flitigt anlitad som frilansmusiker för konserter och turnéer i Estland, Sverige och övriga Europa. Bland annat har hon samarbetat med Doug Seegers, David Crosby, Linnea Henriksson, Norrbotten Big Band, Håkan Broström och Ane Brun.

PL

Annonser