! Just nu upplever vår webbleverantör störningar som leder till långsammare svarstider på lira.se

Redaktionsbloggen

Andäktigt, gripande och tidlöst med oudisten och sångerskan Waed Bouhassoun

14 nov 2017

Waed Bouhassoun
Stallet, Stockholm, 12 november 2017

Den arabiska lutan oud är det instrument som under årtusenden kommit att få en slags upphöjdhet bland Mellanösterns många stränginstrument. Såväl hos musikhistoriker och instrumentbyggare som hos oudspelets hängivna utövare och lyssnare har denna korthalsluta fått en särställning, kanske främst inom klassisk arabisk musik och maqamtradition – de tonskalor som bygger den melodiska struktur som under århundraden präglat musiken i denna del av världen. Inom oudspelet har tidvis också flera geografiska skolbildningar och inriktningar växt fram som rört olika typer av lutor, deras form och konstruktion, speltekniker och musikstilar.

Redan för mer än tio år sedan arrangerades den första oudfestivalen i Stockholm och presenterade då en rad framstående artister. Därefter har några av dessa lutspelare återkommit och vi kan då och då lyssna till musiker som utvecklat sitt oudspel till den konstfullhet och särpräglade strama klangvärld som blivit något av instrumentets signum. Re:Orient har nu åter arrangerat en solokonsert på Stallet, The soul of the lute, med Waed Bouhassoun, den unga kvinnliga oudspelaren från Syrien som är utbildad vid musikkonservatoriet i Damaskus. Hon var en av dem som framträdde vid oudfestivalen 2010 och besöker nu Sverige för andra gången.

Redan då var hon en välrenommerad oudmusiker och har kommit att bli en av de viktiga unga företrädarna för ett klassiskt oudspel och en äldre arabisk sångstil. Waed Bohuassoun skolades som musiker redan som mycket ung och vann flera stora tävlingar hemma i Syrien. Det hemland som hon lämnade innan det förödande krig utvecklades som därefter pågått och i grunden förändrat det syriska samhället. Hon studerar nu ständigt kring sin musik och bedriver forskning i Paris där hon doktorerat. Där samarbetar hon också med den franska institutionen ”La Maison des Cultures du Monde” och många namnkunniga musiker, en av dem Jordi Savall.

Hon har vunnit starkt gehör efter sina framträdanden vid arabvärldens stora musikfestivaler och vid sina många solokonserter i Europa. Samma uppskattning möter hon också nu vid sin andäktigt påverkande konsert på Stallet. Konserten med hennes egna tonsättningar bygger helt igenom på texter och kärlekspoem ur den mycket gamla ännu levande arabiska poesin. Det äldsta verket i programmet har förlagor från 600-800-talet, fram över 1000-1200-talet till 1900-talets Adonis och Asmahan. I sin repertoar har hon också en del texter från nyare tid, där hennes personliga mörka röst och broderande utmejslade sångstil ger en upplevelse av tidlöshet i uttrycket.

Hennes lugna utstrålning och högstämda framförande förflyttar oss också tillbaka till den tidiga 1900-talsperiod då sångerskor som Oum Kalthoum och Asmahan satte sin prägel på det arabiska musiklivet och vann stora lyssnarskaror. Waed Bouhassoun har samma enkla form för sitt framförande som dessa sina föregångare. En form som är tidlöst gripande och förstärks av hennes intensitet i lutspelet.

Med sitt oudspel gör hon sensuellt slingrande introduktioner till varje nummer, där hon öppnar en ny spännande klangvärld. Med samma böjliga melodiska rörelser som hos ouden utvecklar hennes röst varje sång vidare mot den fulländning som hennes klassiska repertoar inbjuder till. Klangen och ornamenten i hennes röst och instrument sammanfaller och blir varandras förutsättning. Både som sångerska och instrumentalist rör hon sig inom en känslostark konstnärlig sfär med bakgrund i en fullödig andlig och musikalisk kultur.

text: Gunder Wåhlberg
foto: Peter Bothén, Stallet Världens Musik

Annonser